Наслови најновијих прилога

понедељак, 27. август 2007.

Први нацрт Стратегије одрживог развоја Републике Србије управо припремљен за ‎јавну дебату и широк партиципативни процес

Поштовани,

Као што вам је познато Европски покрет у Смедеревској Паланци је члан ширег састава радних група пројекта «Стратегија одрживог развоја Републике Србије» за област привреда заснована на знању (knowledge-based economy) и имам велико задовољство да вас обавестим да је први нацрт Стратегије одрживог развоја Републике Србије управо припремљен за јавну дебату и широк партиципативни процес, који би требало да резултира усвајањем једне опште прихваћене коначне верзије Стратегије и њеном применом почев од 2008. године.

Имајући у виду да сте више од годину дана на листи оних који прате наш рад и пружају нам подршку користим прилику да вас о реченом обавестим и да пружимо прилику онима који су заинтересовани да узму учешће у обликовању онога што ће крајем ове године постати финална верзија Стратегије одрживог развоја Републике Србије.

Званични почетак јавне расправе је заказан за 25. септембар а рок за прве коментаре чланова ширег и ужег састава је 4. септембар после чега ће бити урађена прва ревизија Стратегије у складу са пристиглим коментарима. Имајући у виду наведено омогућићемо заинтересованим сарадницима наше организације, а то сте и Ви, да изврше увид у наведени документ на бази показане заинтересованости у складу са следећом процедуром:

На е-маил sorrs@evropski-pokret.org.yu треба послати Писмо о намерама за увид у први нацрт Стратегија одрживог развоја Републике Србије у коме треба навести:

  • Име и презиме
  • Назив организације за коју радите
  • Телефон (стационарни и мобилни)
  • Е-маил.

По пријему наведеног е-маила одговорићемо вам е-маилом са веб адресама двају докумената:

  • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА - први нацрт
  • АКЦИОНИ ПЛАН (2008-2017.) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Сви коментари у вези наведених докумената који буду стигли на нашу е-маил адресу до 3.9.2007. биће достављени менаџеру пројекта и биће узети у разматрање за прву ревизију наведених докумената.

Коментаре можете достављати и после тог рока и они ће бити презентирани руководиоцу пројекта редоследом којим буду пристизали.

Сви коментари Стратегије одрживог развоја који се доставе преко наше организације биће јавно доступни преко нашег блога који је посвећен одрживом развоју и чија је адреса http://odrzivi-razvoj.blogspot.com/ почев од 25.9.2007.г.

У
очекивању ваше скоре реакције срдачно вас поздрављам,

Милан Милошевић, магистар системологије и логистике

председник Европског покрета у Смедеревској Паланци