Наслови најновијих прилога

понедељак, 4. јун 2007.

Блог о одрживом развоју поводом Дана животне средине 2007.

Сваке године Европски покрет у Смедеревској Паланци 5. јун - Светски дан животне средине обележава пригодном активношћу. Прошле године је то био специјални прилог на тему дизајна партиципативног процеса у изради стратегије одрживог развоја који је објављен у Билтену нашег програма Центра за локални и регионални развој. Светски дан животне средине ове године обележавамо иницирањем блога (интернет дневника) на тему одрживог развоја. Интернет адреса блога је http://odrzivi-razvoj.blogspot.com/.

Технологија је саставни део нашег живота и она може да се искористи као средство које омогућава интензивирање дијалога о битним питањима развоја модерних друштава а једно од суштинских питања је питање очувања животне средине. Део мотива за наше укључење може да се нађе и у нашем мотивационом писму којим смо успешно аплицирали за чланство у ширем саставу радних група пројекта«Стратегија одрживог развоја Републике Србије» - радна група за привреду засновану на знању (knowledge-based economy).

Стратегију одрживог развоја Републике Србије схватамо као координиран, партиципативни и итеративан процес размишљања и активности да се постигну економски, еколошки и социјални циљеви Републике Србије на балансиран и интегрисан начин на националном и локалном нивоу. Сматрамо да овај процес треба да обухвати ситуациону анализу, формулацију начина рада (policies) и акционе планове, имплементацију, мониторинг и евалуацију. Такође сматрамо да овај процес треба да буде цикличан и итеративан процес планирања, партиципације и деловања у којима је нагласак на управљању напретком у правцу одрживости циљева пре него на производњи «планова» као крајњих производа.

Сматрамо да је блог погодна форма за дијалог о битним питањима одрживог развоја Србије. Заједничким радом и разменом информација свакако ћемо унапредити наш рад и бићемо успешнији у постизању синергетских ефеката наших активности. Ускоро ће почети и јавна распорава о Стратегији одрживог развоја Србије и овај блог ће бити погодна платформа да се дијалог о истој подржи.
Модел функционисања нашег и Вашег блога је следећи:
1. Аутори прилога којима се иницира дискусија о одрживом развоју Србије се акредитују за сарадника на овом блог пројекту слањем е-маила на адресу odrzivirazvoj@evropski-pokret.org.yu са следећим подацима: назив институције (организације), име и презиме лице које ће уређивати прилоге, стационарни телефон за верификацију података, е-маил.
2. После пријема писма позваћемо Вас да проверимо аутентичност података и после тога ћемо Вам послати позивницу са овог блога да будете један од ауторa садржаја. У том допису је линк чијим активирањем изјављујете да прихватате услове које платформа за рад нуди (користи се јавна инфраструктура blogger.com у оквиру Google мреже сервиса) и услове из овог дописа. Да би сте завршили процес регистрације морате да имате налог на Google који можете формирати у процесу пријављивања. Када завршите процес пријаве можете послати свој прилог (активирањем наредбе New Post).
3. Услови за прилоге сарадника су следећи:
  • Аутор прилога сноси пуну одговорност за свој прилог,
  • Аутор дозвољава да се прилог цитира од стране посетилаца блога уз навођење његовог имена и презимена и веб адресе прилога,
  • Прилог не сме да буде комерцијалног садржаја и мора да буде везан за тему одрживог развоја у Србији (теоретско излагање, коментар активности, најава догађаја, пример добре праксе, и слично),
  • Аутор сам уређује коментаре на свој прилог,
  • Модератор блога не сноси одговорност за прилоге и последице коришћења било које информације која је на њему наведена.
Сваки посетилац блога може да коментарише објављене прилоге. Модератор коментара је аутор прилога. Објављени прилози се не хонораришу јер је цео пројекат волонтерски.
Уколико већ имате сличан блог пошаљите нам његову адресу да би смо уградили опцију излиставања наслова објављених прилога у циљу њихове веће видљивости.
Нудимо вам и опције да прилоге примате путем е-маила (посетите веб адресу) а такође се преко свог RSS читача (http://feeds.feedburner.com/odrzivirazvoj).
Посетиоци овог блога ће у наредном периоду имати бројне бенифите јер ће се он користити за увођење бројних сервиса који су данас познати као Веб 2.0. у област унапређења наших напора да се обезбеди одрживи развој Републике Србије.
Сваки примедба и сугестија су добродошли и они могу да се дају као коментар на ову поруку.

Честитајући Вам Светски дан животне средине срдачно Вас поздрављам,

мр Милан Милошевић
Председник Европског покрета у Смедеревској Паланци

Напомена: Илустрација је са сајта
Програма за животну средину
Уједињених нација (
UNEP
)
и њена употреба је дозвољена у некомерцијалне сврхе
уз навођење извора.

субота, 2. јун 2007.

МОТИВАЦИОНО ПИСМО ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ‎СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Европски покрет у Смедеревској Паланци је члан ширег састава радних група пројекта«Стратегија одрживог развоја Републике Србије» - радна група за привреду засновану на знању (knowledge-based economy). Презентирамо наше мотивационо писмо за учешће у пројекту.


Стратегију одрживог развоја Републике Србије схватамо као координиран, партиципативни и итеративан процес размишљања и активности да се постигну економски, еколошки и социјални циљеви Републике Србије на балансиран и интегрисан начин на националном и локалном нивоу. Сматрамо да овај процес треба да обухвати ситуациону анализу, формулацију начина рада (policies) и акционе планове, имплементацију, мониторинг и евалуацију. Такође сматрамо да овај процес треба да буде цикличан и итеративан процес планирања, партиципације и деловања у којима је нагласак на управљању напретком у правцу одрживости циљева пре него на производњи «планова» као крајњих производа.

Стратегију одрживог развоја Републике Србије видимо као адаптацију постојећих процеса да се ускладе са принципима одрживог развоја. Стратегију одрживог развоја Републике Србије видимо као континуирани процес а не као једнократни пројекат у току којег се продукује документ.

Сматрамо да је Стратегија одрживог развоја алат за информисање доносиоца одлука који им обезбеђује оквир да систематски размишљају узимајући у обзир чињенице битне за разне секторе и разне територије. Она је такође алат за институционализовање процеса консултација, преговарања, медијације и за изградњу консензуса о приоритетним друштвеним питањима где се интереси разликују. Сматрамо да ће Стратегија одрживог развоја Републике Србије оснажити обраћање пажње на међусобно повезане социјалне и економске проблеме помажући у изградњи капацитета, развоју процедура и правног оквира. Стратегија одрживог развоја Републике Србије такође помаже да се рационално алоцирају ограничени ресурси и даје распоред активности.

Република Србија ће имати користи од формулисања стратегије и директно (као резултат да ће развој бити одрживији) и индиректно (од самог процеса израде стратешког плана одрживог развоја). Ефективна Стратегија одрживог развоја Републике Србије ће нам помоћи да обратимо пажњу на приоритетне проблеме са комплексним узроцима и комплексним последицама и то од питања везаних за смањење сиромаштва и деградацију животне средине до глобализације.

Стратегија одрживог развоја Републике Србије треба да демонстрира власништво и приврженост Републике Србије одрживом развоју; интегрисане економске, социјалне и еколошке циљеве између сектора, територија и генерација; широку партиципацију заинтересованих страна и ефективно партнерство; развој капацитета и подстицајне животне средине; уз фокус на исходе и средства за имплементацију.

Кретање у правцу одрживог развоја је један од највећих изазова за доносиоце одлука у Републици Србији на свим нивоима у наредном периоду. Стратегија одрживог развоја Републике Србије нуди снажан и ефективан механизам да упрегне вештине, вредности и енергију грађана Републике Србије да се постигне одрживи развој. Наша организација је спремна да узме активно учешће у овом процесу ангажовањем својих ресурса: људских и техничких.

Европски покрет у Смедеревској Паланци се од свог оснивања залагао за одрживи развој Републике Србије у свим њеним аспектима делујући на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу. У протеклих 5 година изграђивани су капацитети организације за успешан рад на реализацији постављених циљева који су крунисани успешним радом организације, изградњом партнерских веза са бројним домаћим и страним организацијама и институцијама и изградњом наших кључних програма «Центар за локални и регионални развој и «Ресурс центар цивилног друштва» који кроз своје сервисе дају континуални допринос одрживом развоју Републике Србије.

У великом броју иницијатива које дају свој допринос одрживом развоју Србије био је присутан и Европски покрет у Смедеревској Паланци. У 2005.г. посебно издвајамо учешће у јавној расправи поводом Стратегије локалног одрживог развоја у организацији Сталне конференције градова и општина са којом имамо и потписан Споразум о сарадњи у реализацији ЛОГИН пројекта. Такође је од свог оснивања наша организација укључена у процесе промовисања европских вредности и у процесе европских интеграција.

У оквиру нашег сервиса промоције развојних иницијатива имали смо част да дамо свој допринос повећању видљивости и успешнијој реализацији бројних пројеката и програма који су реализовани и који се у Србији реализују.

Наша организација, на бази досадашњег рада и искуства, може да да битан допринос у две радне групе и то у Радној групи за економско-социјална питања и у Радној групи за привреду засновану на знању. Свесни значаја Стратегије одрживог развоја Републике Србије спремни смо да дајемо допринос њеној промоцији кроз наше програме.

Милан Милошевић, магистар системологије и логистике
Председник Европског покрета у Смедеревској Паланци
У Смедеревској Паланци, 7.12.2005 .г.

Блог о одрживом развоју

Европски покрет у Смедеревској Паланци у складу са својим намерама да да конструктиван допринос одрживом развоју Србије покреће блог пројекат под називом Одрживи развој користећи као повод Дан животне средине 2007. који се обележава у целом свету 5. јуна.
Слоган под којим се овогодишњи Дан животне Средине обележава је Melting Ice – a Hot Topic?
под високим покровитељством Програма за животну средину Уједињених нација (UNEP).
Више информација о програму обележавања Дана животне средине може да се нађе на линку.
У наредним порукма даће се додатне информације битне за успешно коришћење блога као платформе за унапређње одрживог развоја животне средине у Србији.
Напомена: Илустрација је са сајта Програма за животну средину Уједињених нација (UNEP) и њена употреба је дозвољена у некомерцијалне сврхе уз навођење извора.