Наслови најновијих прилога

субота, 02. јун 2007.

МОТИВАЦИОНО ПИСМО ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ‎СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Европски покрет у Смедеревској Паланци је члан ширег састава радних група пројекта«Стратегија одрживог развоја Републике Србије» - радна група за привреду засновану на знању (knowledge-based economy). Презентирамо наше мотивационо писмо за учешће у пројекту.


Стратегију одрживог развоја Републике Србије схватамо као координиран, партиципативни и итеративан процес размишљања и активности да се постигну економски, еколошки и социјални циљеви Републике Србије на балансиран и интегрисан начин на националном и локалном нивоу. Сматрамо да овај процес треба да обухвати ситуациону анализу, формулацију начина рада (policies) и акционе планове, имплементацију, мониторинг и евалуацију. Такође сматрамо да овај процес треба да буде цикличан и итеративан процес планирања, партиципације и деловања у којима је нагласак на управљању напретком у правцу одрживости циљева пре него на производњи «планова» као крајњих производа.

Стратегију одрживог развоја Републике Србије видимо као адаптацију постојећих процеса да се ускладе са принципима одрживог развоја. Стратегију одрживог развоја Републике Србије видимо као континуирани процес а не као једнократни пројекат у току којег се продукује документ.

Сматрамо да је Стратегија одрживог развоја алат за информисање доносиоца одлука који им обезбеђује оквир да систематски размишљају узимајући у обзир чињенице битне за разне секторе и разне територије. Она је такође алат за институционализовање процеса консултација, преговарања, медијације и за изградњу консензуса о приоритетним друштвеним питањима где се интереси разликују. Сматрамо да ће Стратегија одрживог развоја Републике Србије оснажити обраћање пажње на међусобно повезане социјалне и економске проблеме помажући у изградњи капацитета, развоју процедура и правног оквира. Стратегија одрживог развоја Републике Србије такође помаже да се рационално алоцирају ограничени ресурси и даје распоред активности.

Република Србија ће имати користи од формулисања стратегије и директно (као резултат да ће развој бити одрживији) и индиректно (од самог процеса израде стратешког плана одрживог развоја). Ефективна Стратегија одрживог развоја Републике Србије ће нам помоћи да обратимо пажњу на приоритетне проблеме са комплексним узроцима и комплексним последицама и то од питања везаних за смањење сиромаштва и деградацију животне средине до глобализације.

Стратегија одрживог развоја Републике Србије треба да демонстрира власништво и приврженост Републике Србије одрживом развоју; интегрисане економске, социјалне и еколошке циљеве између сектора, територија и генерација; широку партиципацију заинтересованих страна и ефективно партнерство; развој капацитета и подстицајне животне средине; уз фокус на исходе и средства за имплементацију.

Кретање у правцу одрживог развоја је један од највећих изазова за доносиоце одлука у Републици Србији на свим нивоима у наредном периоду. Стратегија одрживог развоја Републике Србије нуди снажан и ефективан механизам да упрегне вештине, вредности и енергију грађана Републике Србије да се постигне одрживи развој. Наша организација је спремна да узме активно учешће у овом процесу ангажовањем својих ресурса: људских и техничких.

Европски покрет у Смедеревској Паланци се од свог оснивања залагао за одрживи развој Републике Србије у свим њеним аспектима делујући на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу. У протеклих 5 година изграђивани су капацитети организације за успешан рад на реализацији постављених циљева који су крунисани успешним радом организације, изградњом партнерских веза са бројним домаћим и страним организацијама и институцијама и изградњом наших кључних програма «Центар за локални и регионални развој и «Ресурс центар цивилног друштва» који кроз своје сервисе дају континуални допринос одрживом развоју Републике Србије.

У великом броју иницијатива које дају свој допринос одрживом развоју Србије био је присутан и Европски покрет у Смедеревској Паланци. У 2005.г. посебно издвајамо учешће у јавној расправи поводом Стратегије локалног одрживог развоја у организацији Сталне конференције градова и општина са којом имамо и потписан Споразум о сарадњи у реализацији ЛОГИН пројекта. Такође је од свог оснивања наша организација укључена у процесе промовисања европских вредности и у процесе европских интеграција.

У оквиру нашег сервиса промоције развојних иницијатива имали смо част да дамо свој допринос повећању видљивости и успешнијој реализацији бројних пројеката и програма који су реализовани и који се у Србији реализују.

Наша организација, на бази досадашњег рада и искуства, може да да битан допринос у две радне групе и то у Радној групи за економско-социјална питања и у Радној групи за привреду засновану на знању. Свесни значаја Стратегије одрживог развоја Републике Србије спремни смо да дајемо допринос њеној промоцији кроз наше програме.

Милан Милошевић, магистар системологије и логистике
Председник Европског покрета у Смедеревској Паланци
У Смедеревској Паланци, 7.12.2005 .г.

Нема коментара: